BOZÓK - Laurinyecz honlap

The Recording Studios, Mixing & Mastering Engineers, Producers and Session Musicians for hire
A CSORVÁSI LAURINYECZ CSALÁD HONLAPJA
A CSORVÁSI LAURINYECZ CSALÁD HONLAPJA
Tartalomhoz ugrás
BOZÓK (BZOVÍK)
Bozók régen

Hont vármegye északi részén, közel Korpona régi bányavároshoz, magas hegy sík tetején áll a bozóki prépostság ősi vára. Erős várfalak egy minden oldalon  körülbelül 85 méternyi négyszöget zárnak körül, a falak sarkait hatalmas tornyok erősítik. A falakon belül emeletes, de azért alacsony épületek tömbje talál  helyet. Az egyik szárny közepéből négyszögletes őrtorony emelkedik ki. Az egészet egykor széles vízárok fogta körül, s az ellenségnek bejutni nem tartozott  a könnyű feladatok sorába. A prépostságot 1124 és 1131 között a Hunt-Pázmán nemzetség egyik előkelő tagja, Lambert ispán alapította. Olyan hatalmas úr  volt, hogy I. László király nővérét, Zsófiát adta hozzá nőül. Valószínű, miként az alapítás gondolata a fejedelmi hölgytől eredt, erre mutat a választott védszent, István, a magyarok első, kevéssel előbb szentté avatott királya.
Bozóki apátság alapítói

A bozóki premontrei prépostságot (eredetileg bencés apátság) Lambertus Palatinus, Szent László sógora, s felesége Zsófia, valamint fiúk Miklós alapították  1120 körül. Zsófia Szent László nővére volt (~1050 – 1095. 06. 18.). A kolostor temploma a Boldogságos Szűzanya kegyhelye 1285-ben már állt. 1433 és  1446 között új épületszárnnyal bővítették, 1530 és 1546 között késő gótikus-reneszánsz stílusban építették át és védművekkel, bástyákkal és vizesárokkal  látták el. A kolostorépületet a XVII. században újjáépítették.
A második világháborúban súlyos károkat szenvedett.
Az apátság története

Meghalván Balassa Zsigmond 1559-ben magtalanul, Bozókvárát végrendeletileg özvegyének Fáncsy Borbálának hagyományozta. E nő nyolcz évig élt e vár  birtokában, nem háboritatlanul; már 1561-ben nádori közbenjárásért kellett folyamodnia ama sérelmek miatt, melyeket Krusith János korponai kapitánytól  kellett szenvednie. 1567-ben kimúlván Fáncsy Borbála is, Bozók várát bátyjának Fáncsy Györgynek hagyományozta. Ekkor az ország rendéi a többi közt a  bozóki prépostság helyreállitását is sürgetek, és arra már Lépes Bálint skopi czimzetes püspök királyi adománylevelet is eszközlött magának, de birtokba  nem juthatott, mert Fáncsy György nemcsak hogy a tiltakozásokra nem hajtott, de a várat még inkább erősséggé alakitotta; időközben pedig bizonyos  feltételek mellett a prépostságot Kis-Tapolcsányi Tamás fiának Jánosnak átirta, kiről azonban ismét családjára visszakerült, (Forrás: Vasárnapi Ujság 1867.  14. évf. 8. sz. február 24.).
Bozóki anyakönyvek az anyakönyvezés kezdetétől az első csabai születésig.
Bozóki anyakönyvek 1726 - 1775
Vissza a tartalomhoz