DNS-DNA KUTATÁS - Laurinyecz honlap

The Recording Studios, Mixing & Mastering Engineers, Producers and Session Musicians for hire
A CSORVÁSI LAURINYECZ CSALÁD HONLAPJA
A CSORVÁSI LAURINYECZ CSALÁD HONLAPJA
Tartalomhoz ugrás
DNS (DNA) KUTATÁSRÓL
Figyelem! A DNS - angol rövidítéssel DNA - kutatásnál keletkezett eredmények matematikai becslésen alapulnak a nagy számú variáció lehetősége miatt 100%-os pontossággal csak a jelenleg a földön élő összes ember teljes DNS szekvenciájával kellene rendelkezzünk, de ez ugye lehetetlen!

Továbbá: Akinek félni, vagy rejtegetni valója van, az ne csináltasson DNS tesztet! Figyelmesen olvassa el a teszt elkészítése, illetve a minta beküldése előtt a nyilatkozatot! Sok hamis hír terjed az interneten az adat védelemről, nagy része humbug.

A családi monda, amelyet "megerősíteni látszik" Bielek Gábor könyve is, a Lavrintz őseink Bozók környékén élt, egykori "német" eredetű leszerelt zsoldos katonák voltak. Erre az egyik "bizonyítéka" a plébános úrnak a családban öröklődő, névadási szokások is.
A fellelhető dokumentumokban erre (eddig) nem találtam bizonyítékot, ezért ennek IGAZOLÁSÁRA vagy ELVETÉSÉRE hívom segítségül a DNS kutatást. Mind az mtDNA (anyai kromoszóma), mind az Y-DNA eredmények 98% valószínűséggel "igazolják", hogy apai vonalon tényleg Európa nyugati feléről származhattak őseink. Sajnos írásos bizonyítékok, például zsoldjegyzékek nem kerültek elő eddig. Az is igen beszédes, hogy a bozóki születési anyakönyvekben csak 1726-tól, az 1715-ös és 1720-as országos összeírásban csak a környező várak körül lévő helységekben fordult elő a Lavrintz, Laurinc, Lavricz, vagy hasonló családnév.

Mi a DNS?
A sejt genetikai információit hordozó DNS általában kromoszómának nevezett struktúrákba van csomagolva. Egy-egy kromoszóma több tízezer gént is tartalmazhat, minden egyes gén pedig előírást ad a sejtnek arra, hogyan állítsa elő a működéséhez szükséges anyagokat.

Emberi kromoszómák ideogramja (a kromoszómák jellegzetességeit rögzítő diagram).

DNS == dezoxiribonukleinsav (magyarul ):
2003-ban bejelentették a tudósok, hogy az emberi haploid genom (3 milliárd nukleotid, 23 kromoszóma) teljes DNS-nukleotid-sorrendjét (szekvencia) megismerték. National Geographic és IBM: Genetikai utad – Your genetic journey kezdete 2005.
Bázisok (nucleotide-ok): A = Adenin, C = Citozin, G = Guanin, T = Timin
A kettős spirálban lehetséges párok: A - T, T - A, G - C, C -G lehetséges.
A genetikai információt a nukleotidok sorrendje hordozza.
Az információ továbbítása érdekében a DNS-molekula megkettőződik: az eredeti molekula szétválik, és a rendelkezésre álló nukleotidok és enzimek segítségével a két szálból két új, egyforma DNS-molekula képződik. Az emberi DNS 3 milliárd bázispárjának elrendezése egyedi; a sorrend megállapítása azonosítaná az adott személyt. Az eljárás azonban rendkívül hosszadalmas lenne, s a "nukleotid-térkép" 99 százaléka mindenkinél egyforma. A személyek azonosításához tehát az árulkodó 1 százalékot kell megkeresni.

Y kromoszóma:
Az Y kromoszóma legnagyobbrészt változatlanul öröklődik apáról fiúra, és a változatlan szakaszokon csak kb. 150 évente lép fel mutáció, így az apai (névadó/dinasztikus) vonalon a DNS alapján felállítható a valaha élt összes férfi apai családfája, egy kb. 235 900 évvel ezelőtt élt közös ősre, Y-kromoszómás Ádám-ra. Az egyes ágakat haplocsoportnak nevezzük, ez minden férfinak van, és egyedi mintázatot mutat. Minden népcsoportban többféle variáció is előfordul, de egy kellőképpen drága elemzéssel jó eséllyel visszakövethető az apai vonal vándorlása nem csak a prehisztorikus időkben, hanem az ókori, de akár középkori időszakig is. Ilyen vizsgálattal lett megállapítva az Árpád-ház keleti származása és a Hunyadi Mátyás esetén is, aminek az eredményét a tavalyi évben (2022) közölték. Ez csak az abszolút apai vonalról ad információt, egy ágból a sok ezer felmenői vonal közül, vagyis itt szinte bármi jön ki, az reális lehet, hiszen nem tudhatjuk, hogy a középkori őseink között kik szerepeltek, lehettek letelepedett frankok, olaszok, skandináv kölpények, úzok vagy épp izmaelita kereskedők is.

Haplocsoportok:
mtDNS haplocsoport (anyai leszármazási vonal): A–Z betűkkel jelölik (1990-es évek).
Y-haplocsoport: a haplocsoport a férfiak az egy apai leszármazási vonalhoz tartozó férfiak csoportját jelenti. A haplocsoportokat alfabetikus jelekkel jelöljük (A–T).

ÁDÁM nem egyedül volt férfi abban az időben, de a többi fiú-ág kihalt.
Az egyes haplocsoportok számtalan alhaplocsoportra oszlanak pl. R1a1a1b1a2b3a3a2g2b1.

X kromoszóma:
Mindkét nemű utód örökli az anyjuk X kromoszómáját, a lányok még egy második X kromoszómát is megkapják az anyjuktól, míg a fiú az apjuk Y kromoszómáját öröklik.

Mitokondriális DNS:
Csak az anya tudja tovább adni, így azt vizsgálva az anya anyjának az anyjának, stb. vonaláról kapunk információt. Ez is kizárólagosan egy felmenői ágat vizsgál, vagyis itt is elég sokféle eredmény lehet, ráadásul a férfi ágak eleve jellemzőbbek népcsoportokra, hiszen egy-egy hódítás, vándorlás esetén a nem harcoló női ágak könnyebben fennmaradtak, és asszimilálódtak, mint a kiirtott férfi vonalak. De azért egy mélyebb elemzéssel itt is derülhetnek ki származási információk.


Autosomal DNS:
Az autoszomális DNS a genetikai genealógiában használt kifejezés az autoszomális kromoszómákból öröklődő DNS leírására. Az autoszóma a számozott kromoszómák bármelyike, szemben a nemi kromoszómákkal. Az embernek 22 pár autoszómája és egy pár nemi kromoszómája van (az X kromoszóma és az Y kromoszóma). Az autoszómákat nagyjából a méretükhöz képest számozzák. Vagyis az 1-es kromoszóma körülbelül 2800, míg a 22-es kromoszóma körülbelül 750 gént tartalmaz.
Az autoszomális DNS-nek nincs ismert rövidítése: atDNS-t (gyakrabban) és auDNS-t használnak.

A nukleáris DNS a sejtmagban csoportosan szerveződik. A kromoszómák maguk is párokban rendeződnek, a kromoszómák száma általában jellemző egy fajra. Az emberben 23 kromoszómapár található. A 23 pár kromoszómapár fele (23) az anyától, másik fele (23) az apától származik. A 23-bó 22 egyforma, az ún. autoszomális kromoszóma, a 23. pár pedig a nemi kromoszóma. A sejtmagi vagy nukleáris DNS tartalma 6 milliárd betűvel írható le, fele anyai és másik fele apai eredetű. Ezt a fél DNS-mennyiséget (3 milliárd nukleotid) haploid genomnak hívják. A többi az egyedi, ún. NEM kódoló DNS, ezek határozzák meg az egyén tulajdonságait. Ha összehasonlítjuk a sejtmagi DNS-t az mtDNS öröklődésével, a legutolsó generációban mindenkinek csak egy mitokondriális őse van, azaz édesanyja, viszont 2 nukleáris elődje van, az édesanyja és az édesapja. Minden további generációval duplázódik a nukleáris ősök száma, de csak EGY mitokondriális őse, azaz nagyanyja. Ha az utód Y nemi kromoszómát örökli, akkor fiú lesz, ha az X nemi kromoszmát, akkor leány lesz!

A DNS vizsgálatok részleteiről ezeken a linkeken keresztül tájékozódhat:
A családunk DNS eredményeket személyiségi jogok miatt nem teszem elérhetővé, az én haplocsoportjaim:
  • apai: R-Y35408 (DNA Marker, R1a1a1b1a2b3a3a2g2b1 Haplogroup)
  • anyai: H1b (T14502C mutáció).

Vissza a tartalomhoz