• Keresztnév:   
  • Családnév:   

DNS kutatás okai és eredményei

Sose feledd, hogy az archeogenetikai vizsgálat nem mindig elegendő, igénybe kell vennünk a történelemi, helytörténeti, népszokások, hagyományok „tudományát” is. Sokszor a Dédi imakönyvében talált bejegyzés, vagy egy fénykép hátuljára rögzített mondat szolgáltatja a legpontosabb bizonyítékot! De a Nagyi elbeszélése, amit a fejében tartott egy életen át, lehet a legfontosabb „adat”! A személyes elbeszélésekkor olyan családi titkok kerülnek elő, amelyeket valamilyen oknál fogva az emberek nem osztottak meg a gyermekeikkel. A régi újságok, temetői sírkövek, gyászjelentések is segíthetnek.

DNS - dezoxiribonukleinsav (angolul DNA - deoxyribonucleic acid

DNS - az örökítő anyag:
A kromoszóma a sejtmagban található. Annak tulajdonsága, összetétele határozza meg az élőlény tulajdonságait. Minden embernek 23 kromoszóma párja van, 22 az úgynevezett "autoszóma-", a 23. pedig a nemi kromoszóma pár. Az X a női, az Y a férfi kromoszóma. A fiú gyermekek az X (anyai) és Y (férfi) kromoszóma párt, a leányok csak az X kromoszóma párt öröklik.

Mitokondriális genom (angolul Mitochondrial):
A mitokondriális genom génjeinek száma fajról fajra változhat. Emberben, a nehéz (külső) lánc 28-at, míg a könnyű (belső) szál 9 gént kódol. Az emberi mtDNS 16569 bázispárt tartalmaz. Az egész molekulának egy szabályozó régiója van, mely mindkét szál replikációs origójával (starthelyével) rendelkezik. Minden egyes mitokondrium 2-10 mtDNS kópiát hordoz. Az mtDNS mutációs rátája tízszer nagyobb, mint a nukleáris DNS-é. Ennek köszönhetők a mitokondriumok nemcsak két faj között, de egy adott egyeden belül is fellelhető variációi. Számítások szerint, ha két véletlenül kiválasztott ember mtDNS-eit összevetnénk, 50-70 nukleotidnyi különbséget találnánk, ami a teljes mitokondriális genom "tetemes", 0,42%-át jelenti. Az mtDNS kizárólag az anyai vonalon öröklődik, de fiúk és a lányok is öröklik. Szekvenciája lassan változik. Az átöröklés során az apai és anyai eredetű kromoszómák DNS-e keveredik, kivéve az Y kromoszómát, amely változatlanul apáról fiúra száll, szekvenciája lassan változik mutációkkal.

A DNS vizsgálatokról az eddigi tapasztalatom:

Mire jó a teszt?
Sokan azt gondolják, hogy rokonokat lehet ennek segítségével felfedezni. Hát nem! Nagyon kicsi az esélye, bár nem lehetetlen. Az írásos bizonyítékokat, például az anyakönyveket semmi sem pótolhatja 100%-ban. Sokan, főleg az idegenbe szakadt hazánkfiai reménykednek ebben, ezért túlnyomó többség a teszteket megrendelők táborát ők képviselik. Ez érthető, hiszen a politikai rendszerek, s az egyre jobb anyagi jólétért folyt „küzdelemben” legtöbbjük elvesztette kapcsolatukat az itthon maradottakkal. Megfigyeltem, hogy néha sikerrel járnak, de még sok egyeztetés, újabb bizonyítékot kell szerezniük, vagy nehézségeket leküzdeniük, hogy bizonyosságot leljen a rokoni kapcsolat igazolása. Gondoljunk az informatikai nehézségekre, nyelvtudás hiányára, névváltozatokra stb. Ez legtöbbször az idős emberekre igaz.

Jó, de akkor én miért?
Hogy mások miért, nem tudhatom. Az én célom az inkább az apai eredet kiderítése, a lehető legpontosabb bizonyíték megszerzése arra, hogy tényleg német eredetű zsoldos katonák voltak a Lavrintz őseink, vagy sem, mint ahogyan a családi legendárium állítja és ahogyan Bielek Gábor néhai csabai plébános írja a „Békéscsabai katolikus családlexikon” című könyvében.

A kutatás több módon is lehetséges:
1. anyakönyvek tanulmányozása,
2. az anyakönyvezés előtti idők esetén levéltári kutatással,
3. családnevek elemzésével,
4. DNS tesztek kiértékelésével
Az 1. esetben a legkorábbi időpont kb. a XVII. század, amíg lehet kutatni. A 2. esetben az egyszerű családoknál a levéltári kutatás nem sok eredménnyel kecsegtet érthető módon. 3. lehetőségnél a családnevek elemzése szintén bizonytalan út, mert a "pórnép" nagyrész írástudatlan volt, a neveket dokumentumok hiányában hallásból jegyezték le, ráadásol a Lavric név, vagy annak változatainak kiejtése a Lőrinc személynévből is eredeztethető. Ehhez még hozzájárul a Laurinyecz családnév esetén az a történelmi tény, hogy Kovács János megyei táblabíró és esperes "egységesítette" a sok családnév változatot. Így a végső családvév 1844 és 1861 között egységes, végleges családnévvé változott Csabán.
Marad az egzaktabb tudományos DNS vizsgálat. Ez mára már elérhető áron rendelkezésre áll. Ebben az esetben 99%-os valószínűséggel megállapítható, hogy mely vidékről származhatott az apai vonalunk. A DNS alapú archeogenetikai kutatás hozhat legjobb eredményt a család eredetére vonatkozólag. Természetesen a apa személye nem állapítható meg, de a származási helye igen!
Az anyai vonal ilyen kiderítése szinte lehetetlen, mert a vérfertőzés elkerülése miatt, már az "ősember" is más vérvonalból választott (rabolt, szöktetett, vett) párt magának. A női (anyai) DNS (mtDNS) kromoszóma, az apai Y kromoszónákkal ellentétben, jelentősen változik. Ennek ellenére ugyan kisebb valószínűséggel, de a női vonal is követhető. Természetesen ebből kifolyólag az ősanyák személye még kisebb valószínűséggel állapítható meg.

Az anyakönyvezés kezdetéig visszamenőleg kigyűjtöttem a bozóki anyakönyvekből a régi családnévhez hasonló összes születési bejegyzést ↗ Bozóki anyakönyvek.

A legrégebbi családnév változatok keresése szerint a Németalföld földrajzi környezetében elterülő országokban a mai napig fellelhetők azonos, vagy csak 1-2 karakterrel eltérő család-, vagy vállalkozások nevei. A vállalkozások nevei nyilván a tulajdonosra utalhat. A mai változattal azonos, vagy szintén csak 1-2 betűvel különböző családnevek igyen gyakoriak. Az amerikai földrészt nem véve figyelembe, a mai Szlovákiában, Ukrajnában több száz családnév fellelhető, azonban ezek DNS haplocsoportjai nem egyeznek.

↗ Az aktuális DNS adatokért kattintson ide! Védett adat!

Vissza családjaink lapra

 


Webmester üzenetei

Minden erőfeszítést megteszek kutatásaim dokumentálására. Ha van valami, amit hozzá szeretne hozzáadni, kérem, vegye fel velem a kapcsolatot.