• Keresztnév:   
  • Családnév:   

Stiegelmayer ág.

A Stiegelmayer család ősei minden bizonnyal a mai Németország területéről származnak. A név eredetéről ezt írja Borbély András János a "Csorvási Baráth család története" családkönyvében (néhány részletet szó szerint, némelyeket tartalmilag idézek): "... a német nyelvterületen többféle alakban fordul elő. Az általam talált legkorábbi feljegyzés a vezetéknévvel kapcsolatban 1753-ból való és Johann Stiegelmayer Hildburghausen város (Türingiai tartomány) polgárára vonatkozik. [Forrás: www.heraldryinstitute.com]..." A családnév két szóból eredeztethető "Mayer" alapszó a délnémet nyelvterületen (sváb, bajor, osztrák), amely tanyásgazdát, felügyelő, kasznár, gondnok, majorost, stb. jelent. A Stiegel részt nehéz egyértelműen meghatározni, utalhat a rózsára, német nyelvterületen előforduló családi címerben szerepel a rózsa szimbólum a felkelő a holddal együtt, így felkelő, felemelkedő, gyarapodó szójelentésre, de talán a családnév "Stiegel" része a származási helyre, településre is Szász-Anhalt tartomány béli Stiege, vagy Ausztria Tirol tartományi Steeg falura is utalhat. Tulajdonképpen mindegy is, az biztos, hogy valahonnan a német nyelvterületről betelepült családról van szó! Valószínűleg a második német betelepülési hullámban érkezhettek, kb. 1740 körül, ekkor jelentek meg a gyulai és eleki katolikus anyakönyvekben. Már 1886-ban a Csorvásra települt Stiegelmayerek közül József (Stiegelmayer György és Spielmann Terézia fia) Szénásira változtatta a családnevét, de későbbi leszármazottak is Szénási nevet vettek fel. A Spielman(n) Terézia, Stiegelmayer György felesége családneve is hasonlóan, sváb eredetű, mindkét család katolikus vallású. A Spielman szó szerint "Játszóember"-t jelent, akit általában zenész emberrel azonosítanak. Az élérhető anyakönyvek szerint a legtöbb Stiegelmayer család Nagy Pél, (néhol Nagy-Pél, vagy Pél alakban fordul elő, ma Romániához tartozik Pilu néven, Varsáddal együtt alkot Commune-t) környékén éltek, birkás, azaz juhászok voltak, de találtam egy apát, akinek a foglalkozása kovács volt. A Stiegelmayer családokkal feleségem apai- és anyai ágán is rokonságban vagyunk. A nevet több változatban használták mind írásban, mint beszédben. Ne feledjük anno bemondás, hallás alapján rögzítették a neveket, hiszen nem voltak személyi okmányok.

SZÉTSZÓRÓDVA:

Debreceni ág:
A család Békés vármegyében, Csorvás, Újkígyós és Doboz környékén lakott. Az I. VH után a család egy részének életében a Debreceni Katolikus Leányiskola fontos állomás volt. Két Stiegelmayer is ott dolgozott a Svetits Intézetben. Károly (Vésztõ, 1907. 11. 25. - Debrecen, 1997. 01. 05.) és József (Csorvás, 1918. 07. 05. - Csorvás, 2006. 10. 25.). Károlynak négy gyermeke alapított családot, ma már 11 család és 36 személy alkotja a debreceni ágat.

Újkígyósi ág:
Ez a legkisebb tagot számláló (legalább is az eddig ismert) család, három felnőtt leszármazottjai alkotják. Az élõ személyek felderítése még várat magára.

Hajdúböszörményi ág:
Stiegelmayer Jolán (Csorvás, 1921. 09. 26. - 2012. 10. 09.) Priskin Pállal költöztek Böszörménybe, onnan a leszármazottak kerültek Budapestre.

Pestiek:
Stiegelmayer László magyarosította a nevét Szánásira, az ők családjuk alkotja ezt az ágat.

Csorvásiak:
A többi leszármazott zöme Csorváson élt, persze pár gyermek azóta a környező városokba költözött.

Vallás:
A Stiegelmayer család is ragaszkodott a katolikus vallásához. Három leány is apácának állt. Stiegelmayer Terézia, Mária és Margit irgalmas rendi apácák voltak. Sok üldöztetésben volt részük, de kitartottak.

 

Vissza családjaink lapra


Webmester üzenetei

Minden erőfeszítést megteszek kutatásaim dokumentálására. Ha van valami, amit hozzá szeretne hozzáadni, kérem, vegye fel velem a kapcsolatot.