• Keresztnév:   
  • Családnév:   

A Lavrintz família ősi fészke....Bozók

Bozók régen

Hont vármegye északi részén, közel Korpona régi bányavároshoz, magas hegy sík tetején áll a bozóki prépostság ősi vára. Erős várfalak egy minden oldalon körülbelül 85 méternyi négyszöget zárnak körül, a falak sarkait hatalmas tornyok erősítik. A falakon belül emeletes, de azért alacsony épületek tömbje talál helyet. Az egyik szárny közepéből négyszögletes őrtorony emelkedik ki. Az egészet egykor széles vízárok fogta körül, s az ellenségnek bejutni nem tartozott a könnyű feladatok sorába. A prépostságot 1124 és 1131 között a Hunt-Pázmán nemzetség egyik előkelő tagja, Lambert ispán alapította. Olyan hatalmas úr volt, hogy I. László király nővérét, Zsófiát adta hozzá nőül. Valószínű, miként az alapítás gondolata a fejedelmi hölgytől eredt; erre mutat a választott védszent, István, a magyarok első, kevéssel előbb szentté avatott királya.

Bozóki apátság alapítói

A bozóki premontrei prépostságot (eredetileg bencés apátság) Lambertus Palatinus, Szent László sógora, s felesége Zsófia, valamint fiúk Miklós alapították 1120 körül. Zsófia Szent László nővére volt (~1050 – 1095. 06. 18.). A kolostor temploma a Boldogságos Szűzanya kegyhelye 1285-ben már állt. 1433 és 1446 között új épületszárnnyal bővítették, 1530 és 1546 között késő gótikus-reneszánsz stílusban építették át és védművekkel, bástyákkal és vizesárokkal látták el. A kolostorépületet a XVII. században újjáépítették. A második világháborúban súlyos károkat szenvedett.

Az apátság története

Meghalván Balassa Zsigmond 1559-ben magtalanul, Bozókvárát végrendeletileg özvegyének Fáncsy Borbálának hagyományozta. E nő nyolcz évig élt e vár birtokában, nem háboritatlanul; már 1561-ben nádori közbenjárásért kellett folyamodnia ama sérelmek miatt, melyeket Krusith János korponai kapitánytól kellett szenvednie. 1567-ben kimúlván Fáncsy Borbála is, Bozók várát bátyjának Fáncsy Györgynek hagyományozta. Ekkor az ország rendéi a többi közt a bozóki prépostság helyreállitását is sürgetek, és arra már Lépes Bálint skopi czimzetes püspök királyi adománylevelet is eszközlött magának, de birtokba nem juthatott, mert Fáncsy György nemcsak hogy a tiltakozásokra nem hajtott, de a várat még inkább erősséggé alakitotta; időközben pedig bizonyos feltételek mellett a prépostságot Kis-Tapolcsányi Tamás fiának Jánosnak átirta, kiről azonban ismét családjára visszakerült, (Forrás: Vasárnapi Ujság 1867. 14. évf. 8. sz. február 24.).


Bozóki anyakönyvek

Bozóki anyakönyvek 1726 - 1775
Filmkocka Dátum Gyermek neve Apa neve Anya neve Lakhely
189 1726.10.20. Martinus Martino Lavrincz Martha Mladonya
192 1727.09.10. Michael Georgio Laurinczon Catharina Nincs megadva
204 1731.12.04. Martha Paulo Lavrinczov Helena Mladonya
208 1733.12.27. Helena Georgis Lavrincz Catherina Mladonya
211 1735.09.23. Michael Georgii Lavrincov Catharine Alsó-Mladonya
214 1736.03.12. Georgius Martini Lavrinczon Catharine Alsó-Mladonya
226 1740.04.23. Helena Jocobo Lavrincon Helena Alsó-Mladonya
229 1742.02.13. Martha és Elisabeth Martini Lavarinczon Elisabetha Alsó-Mladonya
230 1742.10.17. Lucas Georgii Lavrincon Catharine Alsó-Mladonya
232 1743.05.30. Joannes Jacobi Lavrinczon Anna Alsó-Mladonya
237 1744.11.09. Catherina Andreas Lavrinczon Elisabetha Alsó-Mladonya
240 1746.09.11. Thomas Martini Lavrinczon Catharine Alsó-Mladonya
258 1753.12.05. Dorothea Jacobi Lavrincz Dorothea Alsó-Mladonya
263 1755.08.01. Joannes Lavrinc Andreas Catharina Mladonya
265 1756.04.01. Catharina Jacobi Lavrinc Dorothea Mladonya
272 1758.02.27. Mathias Jacobus Lavrincz Dorothea Mladonya
276 1759.05.31. Catharina Joannes Lavrincz Anna Mladonya
277 1759.09.17. Catharine Martini Lavrincz Martha Mladonya
277 1759.10.26. Martinus Stephani Lavrincz Catharina Mladonya
342 1762.10.10. Elisabetha Jacobo Lavrincz Dorothea Mladonya
345 1764.01.16. Paulus Joanne Lavrincz Anna Alsó-Mladonya
349 1765.11.30. Andreas Michalis Lavrinc Martha Alsó-Mladonya
353 1767.12.07. Helena Michael Lavrinc Martha Mladonya
361 1771.05.25. Dorothea Michaele Lavrincz Martha Mladonya
364 1772.11.22. Dorothea Thoma Lavrincz Helena Alsó-Mladonya
364 1773.01.02. Anna és Eliza(betha) Anreas Lavrincz Maria Barbara Alsó-Mladonya
365 1773.04.23. Elisabetha Joannes Laurincz Elisabetha Paulov Alsó-Mladonya
371 1775.01.22. Maria Thomas Laurincz Maria Jambrich Alsó-Mladonya
Bozóki anyakönyvek az anyakönyvezés kezdetétől az első csabai születésig./b>

 

Vissza családjaink lapra


Webmester üzenetei

Minden erőfeszítést megteszek kutatásaim dokumentálására. Ha van valami, amit hozzá szeretne hozzáadni, kérem, vegye fel velem a kapcsolatot.