Sebestyén ág - Laurinyecz honlap

Csorvási Laurinyecz család


Tartalomhoz ugrás
Sebestyén (Szigethy) ág
Ők is jelentős polgárok voltak Gyula városában.
A családunk két ágon is csatlakozik a Sebestyénekhez. Anyai nagymamám Sebestyén Erzsébet volt, ebből a családból származott. Apai nagymamám Góg lány volt, a gyulai Gógok közül is többen házasodtak ezzel a családdal. A gyulai Sebestyén család történetét már az 1800-as években is kutatták.

"A címeres nemeslevelet Sebestyén Mihály és általa neje Cseh Erzsébet, és fiai Mihály és János, nem különben vérrokonuk Szigethy István kapták I. Leopold királytól 1659. aug. 5-én Bécsben. Az 1660. febr. 3-án, bocskói Bocskay István főispán elnöklete alatt Zemplén vármegyében Zemplén mezővárosában tartott tisztújító közgyűlésen kihirdettetett. [Kempelen Béla: Magyar nemes családok 10. kötet: 118. - 119. oldal]: 1725-ben dec. 25-én ugyan ezen címeres levelet Bihar vármegye közgyűlésén a nemesi vizsgálat alkalmával Szigethy János saját nemessége igazolására mutatta fel a megye főjegyzője Bakay István által, mint ezt az oklevél hátára jegyzett feliratok bizonyítják. A nemesség szerző I. Mihály fiának, II. Mihálynak egyik fia Albert Békés megyébe Gyulára telepedett le, és ott haláláig uradalmi szolgálatban állt. Meghalt 1750-ben korának mintegy 50. évében. Fia I. Mátyás 1801. és 1804-ben Gyula város főbírája, 1808. dec. 5-én Bihar megye törvényszéke előtt per útján igazolta nemességét. Meghalt 1830-ban. Ennek egyik fia II. Mátyás 1827. és 1842-ben szintén Gyula város főbírája, az 1848/9. és 1861. évi országgyűlésen Békés megyei képviselő volt, ő az eredeti címeres levél, s családi okiratok őrzője. A család római katolikus vallású, és a dédunokák Gyulán megközelítik az ötven számot.”

A családfát családi oklevelek nyomán közölte Mogyoróssy János [akkoriban a gyulai múzeum igazgatója, neve szintén előfordul a Góg család nemesi oklevelénél is]:


A család címere a pajzs kék udvarában zöld réten álló daru, nyakán három nyíllal átlőve; a pajzs fölötti sisak koronáján páncélos kar könyököl, kivont kardot tartva. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös [a képen színezetlen a címer]:


Sebestyén Péter bácsi (Csorvás, 1903. május 05 - Békéscsaba, 1994. augusztus 22.) 1941-ben írt a Gyulai Városi Múzeumnak levelet, melyben érdeklődött az oklevél iránt. Azt a választ kapta, hogy valóban megvan az oklevél, de nagyon rossz állapotban. Viszont a múzeum igazgatója megírta, hogy az 1883-84. évi múzeumi évkönyvben hol található róla információ. 2019-ben lemásoltam, s az ominózus dokumentumban a "D) Sajtóművek és okmányok" című részben, az 169. oldalon a 24. tétel alatt a következő szöveg szerepel [eredeti helyesírással]: 24. Sebestyén István gyulavárosi képviselő és tanácsos, Szigethi Sebestyén Mihálynak I. Leopold m. krály által 1659-ik évi augusztus hó 5-én bőrhártyán kiállított kék, fehér és sárga színű zsinórról függő eredeti nemes pecsétes levelét, ármálisát megőrzés végett - szíveskedett muzeumunk részére ajándékozni, illetve megküldeni."


További utalás:

Created with WebSite X5
Vissza a tartalomhoz